Generalforsamling og mere om “Lyset”!

Tirsdag d. 20/3 er der generalforsamling i Orion Planetariums Venner. Efter generalforsamlingen vil Ole Stubbe fortælle om arbejdet med at genåbne planetariet, som en del af et nyt oplevelsescenter – et projekt, der indtil videre hedder ”Lyset”. Alle interesserede er velkomne.

Generalforsamlingen afholdes på Jels Motel og Sportscenter og begynder kl. 19.30.

Orion_170508_2_red

De bedste hilsner,
Janus Harloff Lynggaard
Formand
Orion Planetariums Venner
74 55 30 62 / 24 66 96 87
janus@jels.dk

Evangelium – et glædeligt budskab!

Denne tid er jo som bekendt tiden for ønsker – store og små – nogle bliver opfyldte og nogle gør ikke… vores første ønske er blevet opfyldt! I har måske allerede læst det i Jydske Vestkysten, men under alle omstændigheder kommer her et kort sammendrag:

orionsne
Som en udvidelse af aktiviteterne omkring Planetariet har styregruppen arbejdet
på, at kunne åbne en udstilling med PH-lamper. Den lokale lampeproducent Louis
Poulsen, der producerer PH-lamperne og har en stor samling liggende, har indvilliget i at
udlåne lamperne til et ”PH-univers”, som en del af et fremtidigt projekt, som vi kalder
”Lyset”. Tanken er at ”lyset” kommer til at rumme både planetariet, med alt det vi kender der og så det nye lampe og design univers med fokus på PHs lamper.
Styregruppen mener, at projektet er så stærkt, at der forholdsvis hurtigt kan rejses penge til en nærmere projektbeskrivelse forud for arbejdet med fondsansøgning. Det betyder alt sammen, at vi som støtteforening nu også skal i arbejdstøjet. Vi skal have fundet penge til i første omgang en opdatering af teknikken i planetariesalen. Allerede ved stiftelsen af støtteforeningen satte vi en del arbejdsgrupper i gang – husstandsindsamling, crowdfunding og andre sponsor- og støtteaktiviteter. Dem skal vi have liv i igen, så vi kan få samlet en del af de penge, der er brug for. Ved et møde først i januar, sætter styregruppen sig sammen og læggen en mere detaljeret
slagplan.

Men en ting står allerede klart, vi skal sikre den lokale og brede opbakning – og det kan vi!

I kommer til at hører meget mere om projektet.
Men nu vil jeg blot ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår!
Skulle nogen nu få en genial idé til, hvordan vi skaffer penge, så sig lige til…

De bedste ønsker til jer alle!
Janus Harloff Lynggaard
formand
24 66 96 87
janus@jels.dk

Orion Planetariums bygning fredes i et år endnu!

Et nyt år er startet og vi er fyldt med optimisme over, hvad vi kan udrette i 2017 for at få Orion Planetarium oppe at køre igen. Vi kan desuden allerede nu melde ud med nogle gode nyheder!

Bygningen fredes i et helt år!
Repræsentanter for bestyrelsen og styregruppen har snakket med bygningsfonden, der ejer og udlejer bygningen. Der blev aftalt, at bygningscropped-OrionPlanetarium.jpgfonden vil holde ejendommen stå uberørt henne i et helt år endnu.Dvs. de vil vente med at få grunden udlejet eller solgt til andre parter og vil desuden holde varme og strøm kørende, så bygningen ikke forfalder.

Dette er for at give støtteforeningen mulighed for at få planetariet oppe at køre igen. Desuden har Orion II fonden, der tidligere stod for planetariet,  givet udtryk for, at de vil sælge planetariets inventar for et symbolsk beløb til bygningsfonden.

Dette vil give et rigtig godt udgangspunkt for planetariets fortsatte fremtid og det er vi selvfølgelig allesammen meget taknemmelige og glade for!

Hvordan videre?
Så hvordan vil vi køre videre herfra?  For det første skal den økonomiske plan for planetariet færdiggøres, og så skal der samles midler! Midler skal samles til drift på den en side og fornyelse på den anden side. Planetariet trænger i til et nyt, frisk pust for at holde det tidssvarende. En af de helt store planer er at få skaffet en såkaldt Full Dome projektor. Det vil give mulighed for at fremvise moderne, kvalitetsfilm i høj opløsning på hele indersiden af kuplen.

Det er selvfølgelig ikke helt billigt, så vi skal få pengene et eller sted fra. Siden oktober har vi allerede haft gang i at søge mange forskellige fonde. Vi har allerede fået den del afslag, men sådan går det jo, og man skal bare blive ved, og det gør vi! En anden måde at skaffe penge på er med indsamlinger. Der har vi både tænkt os at benytte gode gamle metode at gå fra dør-til-dør i lokalområdet og vi vil forsøge os med det nymoderne fænomen Crowdfunding. Det sidste er, at man simpelthen samler penge ind via internettet. Mere om det inden for de kommende måneder.

Selvfølgelig er der alle medlemmer af støtteforeningen og deres kontingent vil selvfølgelig også indgå i indsamlingen. Vi har ventet med at indkræve kontingent endnu, mens vi samler på tilmeldningerne. Vi skal bare være mere sikker på, planetariet består før vi gør det, men det ser i hvert fald lovende ud! Kontingentopkrævningen vil ske i forbindelse med generalforsamlingen, som holdes i Marts. Der vil være mulighed for at betale med Mobilepay for dem, der kan, og ellers er der altid selvfølgelig de gode gamle måder.

Lad os allesammen gør dette år til en succes for Orion Planetarium!