… og flagene er taget ned

Lige nu er der mørkt i bygningen, dørene er låste, men der arbejdes stadig på
højtryk.

orionsneI december måned fik vi en aftale med ejendomsselskabet, der ejer planetariebygningen og grunden.
Den indebærer, at planetariet lukkede 1. januar, og at bygningen holdes standby, medens vi arbejder på en holdbar, fremtidssikker løsning for Planetariet.
Vi har med andre ord vundet tid til at tænke det hele grundigt igennem.

Inden vores generalforsamling vil mange af ideerne forhåbentlig udkrystalliseres i en realistisk plan for en genåbning med en meget mere sikker fremtid for Planetariet. Som det står lige nu, kan vi ikke løfte sløret, for der er flere ting, som vi skal have andre med ind over. Jeg håber, det vil være muligt at gå mere i detaljer, når vi mødes til generalforsamling d. 22. marts. Indtil da holder vi fanen højt og hovedet koldt…

I den nærmeste fremtid udsender vi kontingentopkrævning til jer alle. Opkrævningen kommer i en særskilt mail. I bestyrelsen besluttede vi i efteråret, at vi først ville opkræve kontingenter, når vi havde en plan, som vi troede på – det er nu!

Mange hilsner,
Janus Harloff Lynggaard
Formand

Læs mere i nyhedsbrevet om Generalforsamlingen 22. marts!