Støtteforeningen er en realitet!

Den 29. september 2016 stiftedes en støtteforening for Orion Planetarium i Jels. Foreningens fomål er at understøtte aktiviteterne på planetariet på forskellige måder, at rejse midler til det videre arbejde og at øge kendskabet til Orion Planetarium og aktiviteterne der.

I samarbejde med den styregruppe, der blev nedsat på initiativmødet tidligere i september, vil støtteforeningen forfølge 2 mål:

Først handler det om at afværge lukningen 1/1 2017. Det betyder at der skal samles omkring 250.000 kr. Derved kan Orion Planetarium drives videre med nogenlunde uændret aktivitetsniveau.

Dernæst skal der udvikles. Der skal rejses endnu flere midler, så vi kan medvirke til den nødvendige udvikling af planetariet. Først og fremmest skal der investeres i nyt udstyr til planetariesalen – FullDome teknologi. Dernæst skal der arbejdes på at udvikle resten af planetariet til glæde både for uddannelsesinstitutioner og for turiser.

Allerede den første aften blev der nedsat 3 arbejdsgrupper, der hver på deres måde, skal være med til at arbejde for planetariets overlevelse og udvikling:

  • Crowdfunding
  • Sponsorater
  • Aktiviteter

Se nyhedsbrevet for flere detaljer:

  • Bestyrelsens første møde
  • Arbejdsgruppernes arbejde
  • Referat af den stiftende generalforsamling
  • Vedtægter for Orion Planetariums Venner

Jeg tror i øvrigt godt jeg kan love, at det her bliver et af de længste nyhedsbreve fra vores forening…

Mange hilsner

Janus Harloff Lynggaard, formand