Solformørkelse i Jels!

Mandag d. 21. august kl. 18.30 Foreningshuset ved Jels Søbad

Orion Planetariums Venner inviterer til en aften om solformørkelsen – der streames live fra USA

Støtteforeningen indleder efterårets foredragsrække med en aften om solen og den aktuelle solformørkelse over USA. Udover live-streaming af selve formørkelsen vil der være et kort foredrag om solformørkelser.

Som altid når støtteforeningen samles er der også tid til samtale og kaffe – det vil være muligt at købe kaffe og ”brød”.

Det er bestyrelsens håb, at aftenen også vil byde på en offentliggørelse af efterårets øvrige foredrag.

Betaling af kontingent

Vi kan konstatere, at det ikke er alle, der har betalt kontingent til foreningen endnu. Forud for generalforsamlingen i marts blev der udsendt opkrævninger pr. mail. Vi har haft småudgifter til driften af vores forening. Så jeg skal bede jer indbetale kontingenterne. Hvis man er i tvivl, kan vores kasserer, Ebbe Danø, e.danoe@gmail.com, fortælle om der er betalt.

Læs i nyhedsbrevet om:
– Om nattergaleturen
– Nyt fra himmelrummet

De bedste hilsner
Janus Harloff Lynggaard
Formand

Stjernehimmelen netop nu – se ud se op!

Vores mest trofaste meteorsværm, Perseiderne, topper om få dage. Måske har nogle af jer allerede set stjerneskud lyse henover himlen, perioden for Perseiderne strækker sig nemlig over nogle uger, men maksimum ligger hvert år altid omkring d. 12. august. I år vil der være størst chance for at se mange stjerneskud natten mellem d. 12. og 13. august. Desstjernehimmel1værre er Månen mere end halvfuld denne nat, så lyset fra den vil overstråle de svageste af stjerneskuddene, men med lidt held kan vi komme op på 40-50 i timen, når det er bedst. Heldigvis er Perseiderne kendt for at indeholde mange ildkugler (særligt kraftige stjerneskud), som månelyset ikke kan ødelægge for os.

Fin tilslutning til støtteforeningens nattergaletur

30 mødte op lørdag aften kl. 22, hvor Orions Planetariums Venner gik på jagt efter nattergalen ved Jels Nedersø på en nærmest perfekt sommeraften. Gåturen gik ad Planetstien, og da først lyset svandt og de fleste andre fugle tav, fik de tålmodige fuglejægere nattergalen at høre. Faktisk var der mere end en. Om nattergalene konkurerede om pladsen er ikke til at sige, men 200 meter var der 3 lystige sangere. På turen tilbage trak skyerne sammen, og selvom de fremmødte trak tiden ud med hjemmebag og kaffe, lykkedes det ikke at få en skyfri aftenhimmel til stjernekiggeri. Inden skyerne lukkede helt sammen blev det dog til et glimt af Jupiter på den vestlige himmel og den klare stjerne Vega, der er det ene hjørne i Sommertrekanten. jelsnattergaletur

Orion Planetariums Venner takker alle for fremmødet!

Nattergale og stjerner – Aftentur ved Jels Sø

Alle interesserede kan komme med på en gåtur langs Jels Nnattergaledersø.

Nattergalen synger lige nu lystigt sin sang, hvis vi har vejret med os, vil vi også denne aften få  den at høre. Som afslutning på aftenen vil Lars Petersen fortælle os om sommerstjernehimmelen – vi krydser fingre for skyfri aftenhimmel.

Vi mødes ved Jels Vikingeby lørdag d. 17. juni kl. 22.

Efter gåturen vil der være mulighed for at drikke sin medbragte kaffe i det store langhus – eller  udenfor. Støtteforeningen sælger boller til absolut rimelige priser. I løbet af aftenen vil der være nyt om arbejdet for at reetablere Planetariet.

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde.
På snarligt gensyn
Janus Lynggaard
Formand
Orion Planetariums venner

Hvis nogle af vores medlemmer har mulighed for det, vil det være dejligt med
hjemme bagte boller. Hvis du kan bage en plade boller, vil Janus gerne have besked –
janus@jels.dk/24 66 96 87

… og flagene er taget ned

Lige nu er der mørkt i bygningen, dørene er låste, men der arbejdes stadig på
højtryk.

orionsneI december måned fik vi en aftale med ejendomsselskabet, der ejer planetariebygningen og grunden.
Den indebærer, at planetariet lukkede 1. januar, og at bygningen holdes standby, medens vi arbejder på en holdbar, fremtidssikker løsning for Planetariet.
Vi har med andre ord vundet tid til at tænke det hele grundigt igennem.

Inden vores generalforsamling vil mange af ideerne forhåbentlig udkrystalliseres i en realistisk plan for en genåbning med en meget mere sikker fremtid for Planetariet. Som det står lige nu, kan vi ikke løfte sløret, for der er flere ting, som vi skal have andre med ind over. Jeg håber, det vil være muligt at gå mere i detaljer, når vi mødes til generalforsamling d. 22. marts. Indtil da holder vi fanen højt og hovedet koldt…

I den nærmeste fremtid udsender vi kontingentopkrævning til jer alle. Opkrævningen kommer i en særskilt mail. I bestyrelsen besluttede vi i efteråret, at vi først ville opkræve kontingenter, når vi havde en plan, som vi troede på – det er nu!

Mange hilsner,
Janus Harloff Lynggaard
Formand

Læs mere i nyhedsbrevet om Generalforsamlingen 22. marts!

 

Orion Planetariums bygning fredes i et år endnu!

Et nyt år er startet og vi er fyldt med optimisme over, hvad vi kan udrette i 2017 for at få Orion Planetarium oppe at køre igen. Vi kan desuden allerede nu melde ud med nogle gode nyheder!

Bygningen fredes i et helt år!
Repræsentanter for bestyrelsen og styregruppen har snakket med bygningsfonden, der ejer og udlejer bygningen. Der blev aftalt, at bygningscropped-OrionPlanetarium.jpgfonden vil holde ejendommen stå uberørt henne i et helt år endnu.Dvs. de vil vente med at få grunden udlejet eller solgt til andre parter og vil desuden holde varme og strøm kørende, så bygningen ikke forfalder.

Dette er for at give støtteforeningen mulighed for at få planetariet oppe at køre igen. Desuden har Orion II fonden, der tidligere stod for planetariet,  givet udtryk for, at de vil sælge planetariets inventar for et symbolsk beløb til bygningsfonden.

Dette vil give et rigtig godt udgangspunkt for planetariets fortsatte fremtid og det er vi selvfølgelig allesammen meget taknemmelige og glade for!

Hvordan videre?
Så hvordan vil vi køre videre herfra?  For det første skal den økonomiske plan for planetariet færdiggøres, og så skal der samles midler! Midler skal samles til drift på den en side og fornyelse på den anden side. Planetariet trænger i til et nyt, frisk pust for at holde det tidssvarende. En af de helt store planer er at få skaffet en såkaldt Full Dome projektor. Det vil give mulighed for at fremvise moderne, kvalitetsfilm i høj opløsning på hele indersiden af kuplen.

Det er selvfølgelig ikke helt billigt, så vi skal få pengene et eller sted fra. Siden oktober har vi allerede haft gang i at søge mange forskellige fonde. Vi har allerede fået den del afslag, men sådan går det jo, og man skal bare blive ved, og det gør vi! En anden måde at skaffe penge på er med indsamlinger. Der har vi både tænkt os at benytte gode gamle metode at gå fra dør-til-dør i lokalområdet og vi vil forsøge os med det nymoderne fænomen Crowdfunding. Det sidste er, at man simpelthen samler penge ind via internettet. Mere om det inden for de kommende måneder.

Selvfølgelig er der alle medlemmer af støtteforeningen og deres kontingent vil selvfølgelig også indgå i indsamlingen. Vi har ventet med at indkræve kontingent endnu, mens vi samler på tilmeldningerne. Vi skal bare være mere sikker på, planetariet består før vi gør det, men det ser i hvert fald lovende ud! Kontingentopkrævningen vil ske i forbindelse med generalforsamlingen, som holdes i Marts. Der vil være mulighed for at betale med Mobilepay for dem, der kan, og ellers er der altid selvfølgelig de gode gamle måder.

Lad os allesammen gør dette år til en succes for Orion Planetarium!

Julestjerner!

orionplanetariumsnowJulestue på Orion Planetarium d. 3. december kl. 1400 – 1700.
Programmet er under udvikling, men helt sikker er det, at støtteforeningen vil være til stede. Det foreløbige program ser sådan ud:

 • Kl. 1415 og 1615 kort introduktion til decembers stjernehimmel i planetariesalen
 • Kl. 1515 Miniforedrag i planetariesalen: Julestjernen astronomisk set
 • Kl. 1600 auktion over 3 signerede eksemplarer af Hvad i Himlen
 • Fra kl. ca. 1630 retter vi teleskopet mod Månen, Venus og Mars, hvis det er klart vejr

Der vil være salg af gløgg og æbleskiver, og vi har også lidt værkstedsaktiviteter – flet
julestjerner eller lav et nat-ur.

Til julestuen har Jesper Grønne doneret 4 signerede eksemplarer af sin bog Hvad i himlen, de 3 sælges til højestbydende ved en auktion. Auktionsprisen går ubeskåret til Orion Planetariums Venner. Det 4. eksemplar udloddes ved lodtrækning blandt alle besøgende på julemessen.

Skulle nogen være interesserede i at købe bogen, kan vi tilbyde den med 20% rabat. Der skal senest torsdag d. 24. november indbetales kr. 300,- på konto: 7184 – 1216816 med angivelse af navn, adresse og “Jels“. Bøgerne vil så blive sendt til Orion og kan afhentes ved julestuen. I planetariets butik vil der være 20% rabat på alle ikke nedsatte varer denne dag. Alle, der har tid og lyst at give en hånd med ved julestuen, er mere end velkomne. I kan blot skrive eller ringe til Janus 24 66 96 87 / janus@jels.dk.

Læs i øvrigt nyt fra de seneste bestyrelsesmøder og lidt om decemberhimlen.

Og så kan jeg da lige fortælle, at vi har rundet 65 medlemmer af vores forening. Det er i øvrigt besluttet, at vi først opkræver kontingent fra vores medlemmer, når vi ved at Planetariet fortsat er i drift. Vi vil ikke risikere, at have opkrævet penge fra medlemmerne, hvis det ender med, der ikke er noget at bruge dem til.

Mange hilsner
Janus Harloff Lynggaard
Formand

Støtteforeningen er en realitet!

Den 29. september 2016 stiftedes en støtteforening for Orion Planetarium i Jels. Foreningens fomål er at understøtte aktiviteterne på planetariet på forskellige måder, at rejse midler til det videre arbejde og at øge kendskabet til Orion Planetarium og aktiviteterne der.

I samarbejde med den styregruppe, der blev nedsat på initiativmødet tidligere i september, vil støtteforeningen forfølge 2 mål:

Først handler det om at afværge lukningen 1/1 2017. Det betyder at der skal samles omkring 250.000 kr. Derved kan Orion Planetarium drives videre med nogenlunde uændret aktivitetsniveau.

Dernæst skal der udvikles. Der skal rejses endnu flere midler, så vi kan medvirke til den nødvendige udvikling af planetariet. Først og fremmest skal der investeres i nyt udstyr til planetariesalen – FullDome teknologi. Dernæst skal der arbejdes på at udvikle resten af planetariet til glæde både for uddannelsesinstitutioner og for turiser.

Allerede den første aften blev der nedsat 3 arbejdsgrupper, der hver på deres måde, skal være med til at arbejde for planetariets overlevelse og udvikling:

 • Crowdfunding
 • Sponsorater
 • Aktiviteter

Se nyhedsbrevet for flere detaljer:

 • Bestyrelsens første møde
 • Arbejdsgruppernes arbejde
 • Referat af den stiftende generalforsamling
 • Vedtægter for Orion Planetariums Venner

Jeg tror i øvrigt godt jeg kan love, at det her bliver et af de længste nyhedsbreve fra vores forening…

Mange hilsner

Janus Harloff Lynggaard, formand